หน้าเว็บ

Cheat o Matic สุดยอดแห่งโปรแกรมโกงตัวเลขต่างๆภายในเกมส์(Offline Games Only)

Cheat o Matic สุดยอดแห่งโปรแกรมโกงตัวเลขต่างๆภายในเกมส์

วิธีใช้งาน
1.เปิดเกมส์และcheat o matic ขึ้นมา
2.ที่หน้าต่างภายในเกมส์ ดูตัวเลขที่ต้องการโกง จำตัวเลขเอาไว้ เช่น ตัวอย่าง ในเกมส์มีค่า HP100
3.เปลี่ยนไปที่หน้าต่างโปรแกรม Cheat o Matic ให้เลือกชื่อเกมส์ในกรอบด้านบน
4.ใส่ตัวเลขที่จำไว้(เช่น ในตัวอย่าง คือสมมุติ HP100 ก็ใส่ในช่องเป็น100)
5.กดsearch รอซักครู่โปรแกรมจะทำการค้นหาaddress ของตัวเลขนั้น แต่ยังไม่สมบูรณ์
6.กลับเข้าไปในเกมส์  ต้องทำให้ค่าตัวเลขเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ในที่นี้ค่า HP 100 ก็ทำให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เช่นจาก 100เป็น90 หรือลดลง จาก100เป็น110 (แค่ทำให้ตัวเลขเปลี่ยนไปเพื่อให้โปรแกรม สามารถระบุตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้น)
7.จำตัวเลขที่เปลี่ยนไปจากเดิมนำมาใส่ในช่องและกด search อีกครั้ง
8.ทำซ้ำจากข้อ6เรี่อยจนขึ้นข้อความว่า cha ching got it
9.จากนั้นสามารถใส่ตัวเลขที่ต้องการโกงลงไปได้เลย และกด set ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามที่เราใส่(ในช่อง lock ข้างถ้าเราติ๊กเครื่องหมายจะเป็นการล็อคค่าตัวเลขไว้ไม่ให่เปลี่ยนแปลง)
10.กลับไปในเกมส์จะเห็นได้ว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปตามทีเราตั้งไว้

............
*ข้อเสนอแนะ
1.โปรแกรมสามารถใใช้ได้เฉพาะเกมส์ที่เล่นแบบ offline เท่านั้น
2.ตัวเลขที่ใส่ลงไปโกงไม่ควรมากเกินไป เพราะบางเกมส์ อาจจะค้างได้เพราะเกินตัวเลขจริงภายในเกมส์
3.โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบางเกมส์ที่มีการเข้ารหัสโค้ดซับซ้อน
4.โปรแกรมนี้สามารถโกงได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

Devil Maycry 5

Devil Maycry5
Devil Maycry v1.0 Trainer +9Trn Download

Lost Planet Extreme Condition Directx9

Lost Planet Extreme Condition DX9
Lost Planet Extreme condition v1.004 DX9 +9Trainer Download

Dark Sector Trainer

Dark Sector
Dark Sector Promo Trn Download
Dark sector v1.0 +9Trn Download

Street Fighter 4

Street Fighter 4
Street Fighter 4 Trainer +4Trn Download

Resident Evil 5 DX9+DX10 Trainer

Resident Evil 5
Resident Evil 5 DX9 +15Trn Download
Resident Evil 5 DX10 +14Trn Download